Stonecon Oy

Kohteen perustiedot

 • arkkitehti Erik Kråkström
 • omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
 • valmistunut vuonna 1978
 • julkisivumateriaali suomalainen Forrest Pearl graniitti
 • peruskorjaus toteutettiin vuosina 2004-2005
 • rakennuttaja Fortum Oyj
 • rakennuttajakonsultti ja valvonta: Stonecon Oy
 • arkkitehtisuunnittelu: Evata Finland Oy
 • rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Soramäki & Salminen Oy
 • kivitekninen rakennesuunnittelu: Stonecon Oy/Insinööritoimisto Konstru Oy
 • kiviurakoitsija: Suomen Graniittikeskus Oy

Rakennusprojektin erikoispiirteet

 • julkisivussa oli monin paikoin kosteusongelmia johtuen puutteellisesta tuuletuksesta
 • halkeamia kivilaatoissa erityisesti kiinnityskohdissa johtuen liikevarojen puutteesta ja asennustyön virheistä
 • suuri osa julkisivusta jouduttiin korjaamaan
 • korjauksessa vanha julkisivu purettiin ja korvattiin uudella
 • kivien kiinnitystekniikka suunniteltiin kokonaan uudelleen
 • lämmöneristettä uusittiin paikoitellen
 • kiviverhouksen taakse järjestettiin kunnollinen tuuletus
 • uusitun kiviverhouksen laajuus oli noin 2000 m2