Stonecon Oy

Kohteen perustiedot

 • arkkitehdit: Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy ja arkkitehtitoimisto Jani Jansson
 • kiinteistön omistaja ja rakennuttaja Jyväskylän seurakunta
 • hanke toteutettiin vuosina 2007-2010
 • projektipäällikkö: kiinteistöpäällikkö Raimo Katajamäki
 • rakennuttajan asiantuntija: Stonecon Oy
 • rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • kivirakenteiden suunnittelu: Stonecon Oy
 • pääurakoitsija: Rakennusliike Porrassalmi Oy
 • kiviurakoitsija: Natursil Srl
 • kiven laadunvarmistus ja työmaavalvonta: Stonecon Oy

Rakennusprojektin erikoispiirteet

 • arkkitehtisuunnittelun tavoitteena oli yhdistää kirkkorakentamisen perinne moderniin arkkitehtuuriin, tumma liuskekivi tuo muistumia vanhoista kivikirkoista
 • kohteen vesikatto ja pääosa julkisivuista verhottiin liuskekivellä
 • kivirakenteiden suunnittelutehtävä oli vaativa koska vastaavista töistä ei ole Suomessa aiempia kokemuksia, suunnittelussa sovellettiin englantilaisia liuskekivirakenteiden normeja
 • kohteen vaatimusten mukainen kivimateriaali löydettiin espanjasta, joka on johtava kattoliuskeen tuottaja
 • urakoitsijaksi valittiin urakkakilpailun perusteella espanjalainen yritys, kivitöiden viimeistelystä vastasi pääurakoitsija
 • urakoisijan asentajat olivat erikoistuneet liuskekiviverhousten rakentamiseen
 • toisaalta ulkomaisen urakoitsijan käyttö lisäsi selvästi töiden yhteensovittamisen ja työmaavalvonnan vaativuutta
 • valmiin liuskekiviverhouksen laajuus on noin 2200 m2 ja limityksestä johtuen kiven kokonaismäärä on n. 5000 m2