Stonecon Oy
Kouvolan kaupungintalo
Kouvolan kaupungintalo

Yritys

Stonecon Oy perustettiin helmikuussa 1989. Alkuaikojen toimeksiannot olivat kivimateriaaleihin ja rakennetekniikkaan liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä. 1990 -luvulla toiminnan painopiste siirtyi suunnitteluun, rakennuttajatehtäviin ja valvontaan. Olemme osallistuneet useimpien merkittävien kotimaisten kivirakennuskohteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

1980-luvulta lähtien olemme myös toimineet konsulttina useissa kansainvälisissä hankkeissa. Samalla on osallistuttu kivirakentamisen valmiuksien kehittämiseen mm. alan normien ja standardien valmisteluun. Stonecon Oy:n perustaja ja pääkonsultti DI Pekka Mesimäki on työskennellyt kivirakentamisen laati vuosina 1993-1994 Kiviteollisuusliitto ry:n tilauksesta Luonnonkivikäsikirjan, joka on kattava kivirakentamisen perusteos.

Toimeksiantojen ydinosaaminen on Stonecon Oy:ssä. Projektikohtaisesti tarvittavan muun erikoisasiantuntemuksen osalta täydennämme osaamistamme vakiintuneen koti- ja ulkomaisen yhteistoimintaverkoston avulla. Stonecon Oy tarjoaa tilaajalle ammattitaitoisen organisaation, joka osallistuu rakennushankkeeseen sovituin valtuuksin.

Kouvolan kaupungintalo
Kouvolan kaupungintalon julkisivun peruskorjauksessa huonokuntoinen Carraran marmori vaihdettiin kestävään Silver White graniittiin.