Stonecon Oy

Kohteen perustiedot

 • arkkitehti Alvar Aalto
 • omistaja Helsingin kaupunki
 • valmistunut vuonna 1971
 • alkuperäinen julkisivumateriaali oli Carrara Bianco marmori
 • marmorin vaurioitumisesta johtuen julkisivun kunto oli erittäin huono
 • alkuperäinen marmori korvattiin uudella Carrara Bianco marmorilla
 • julkisivun peruskorjaus toteutettiin vuosina 1997-1999
 • rakennuttaja: HKR-Rakennuttaja
 • arkkitehtikonsultti: Arkkitehti Kaarlo Leppänen
 • kivitekninen konsultointi: Stonecon Oy
 • kiviurakoitsija: Työyhteenliittymä AW Liljeberg-NCC Puolimatka Oy

Rakennusprojektin erikoispiirteet

 • Alvar Aallon kulttuuriperinnön säilyttäminen otettiin huomioon korjaustapoja suunniteltaessa
 • rakennus on kaupunkikuvallisesti tärkeä
 • korvaavan materiaalin valintaprosessi oli pitkä ja monivaiheinen
 • marmorin valinta korvaavaksi materiaaliksi perustui rakennuslain mukaiseen suojelupäätökseen
 • kivilaattojen sivumittoja pienennettiin 20% ja kivien paksuutta lisättyiin julkisivun yläosissa
 • lämmöneristeet ja kiinnikkeet uusittiin kokonaan
 • projektin aikana panostettiin voimakkaasti marmorin laadunvarmistukseen
 • uuden julkisivun marmorilaatat alkoivat kaareutua pian asentamisen jälkeen ja käyristymä kasvaa edelleen
 • rakennus oli korjaustöiden aikana normaalisti käytössä
 • julkisivun uusitun kivipinnan laajuus oli noin 6800 m2

MARA-tutkimusprojekti

 • yhteiseurooppalainen tutkimusprojekti, joka toteutettiin Helsingin kaupungin toimesta vuosina 1999-2001
 • tavoitteena oli selvittää syyt marmorin käyristymiselle ja kehittää menetelmä marmorin laadun arviointiin
 • lähtökohtana oli Finlandiatalon julkisivukorjauksen aikana havaittu lisätiedon tarve liittyen marmorin vaurioitumiseen ja laadunarviointiin
 • projekti sai rahoitustukea EU:n Rafael ohjelmasta, jonka tavoitteena on arvokkaan Eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen
 • mukana oli tutkimuslaitoksia ja kivialan yrityksiä Suomesta, Italiasta ja Portugalista
 • tehtiin laajat laboratoriotutkimukset ja useiden aiemmin toteutettujen kohteiden tutkimukset
 • tutkitut marmorityypit olivat Italiasta ja Portugalista
 • osoitettiin, että marmorin vaurioituminen johtuu kiven rakenteen rapautumisesta
 • löydettiin selvä korrelaatio kiven sisäisen rakenteen ja vaurioitumisherkkyyden välillä
 • osoitettiin, että erityyppisten marmorien kestävyyksissä on huomattavia eroja
 • luotettavia menetelmiä marmorin laadun arviointiin ei onnistuttu kehittämään
 • tuotettiin huomattava määrä kokemusperäistä ja tutkimustietoa marmorien vaurioitumisesta
 • MARA -projektin tutkimusjohtaja oli DI Pekka Mesimäki / Stonecon Oy