Stonecon Oy

Kohteen perustiedot

 • arkkitehti Viljo Rewell
 • kiinteistön omistaja Auratum Kiinteistöt Oy
 • valmistunut vuonna 1964
 • alkuperäinen julkisivurakenne: travertiinipintainen betonikuorielementti
 • travertiinin ja kuorirakenteen vaurioitumisesta johtuen julkisivun kunto oli huono
 • julkisivun peruskorjaus toteutettiin vuosina 2007-2008
 • kivipintainen betonielementti korvattiin täyskivisellä travertiiniverhouksella
 • rakennuttaja: Auratum Kiinteistöt Oy
 • rakennuttajakonsultti ja valvonta: Stonecon Oy
 • arkkitehtisuunnittelu: Schauman Arkkitehdit Oy
 • kivitekninen konsultointi/pääsuunnittelija: Stonecon Oy/Pekka Mesimäki
 • rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy
 • julkisivu-urakoitsija: Loimaan Kivi Oy

Rakennusprojektin erikoispiirteet

 • rakennus on suojelukohde (maakuntamuseo, museovirasto)
 • sijaitsee Turun keskustassa kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla eikä muutoksia haluttu
 • omistjan lähtökohta oli käyttää alkuperäistä Roman Classico travertiinia
 • travertiinille ja kivilaatoille asetettiin korkeat laatuvaatimukset (viite: Ara Pacis)
 • täyskiviverhous oli materiaali- ja asennusteknisesti haastava ratkaisu
 • kivien paino kannatettiin alareunasta ja vaakavoimat pystysaumoihin sijoitetuilla kiinnikkeillä
 • julkisivun lämmöneristystä parannettiin ja pellitykset uusittiin
 • rakennus oli korjaustöiden aikana normaalisti käytössä
 • korjatun kivipinnan laajuus oli noin 2000 m2