Stonecon Oy

Kohteen perustiedot

 • arkkitehti Pauli Lehtinen
 • omistaja Dividum Oy
 • valmistunut kahdessa vaiheessa vuosina 1972 ja 1986
 • alkuperäinen julkisivumateriaali oli Carrara Bianco marmori
 • marmorin vaurioitumisesta johtuen julkisivun kunto oli erittäin huono
 • alkuperäinen marmori korvattiin "Branco Nuvem" graniitilla
 • peruskorjaus toteutettiin vuosina 2001-2004
 • rakennuttaja Dividum Oy
 • rakennuttajakonsultti ja valvonta Stonecon Oy
 • arkkitehtisuunnittelu: Evata Finland Oy
 • rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy
 • kivitekninen konsultointi: Stonecon Oy
 • pääurakoitsija: Rakennus Oy Hartela
 • kiviurakoitsija: Suomen Graniittikeskus Oy

Rakennusprojektin erikoispiirteet

 • rakennus on sijaintinsa takia kaupunkikuvallisesti tärkeä
 • alkuperäisen suunnittelijan näkemys oli käytettävissä projektissa
 • omistajan tavoitteena oli korvata marmori kestävällä luonnonkivellä
 • graniitin luontaista kuviointia käytettiin julkisivussa arkkitehdin suunnitelman mukaisesti
 • kivien kiinnitykset suunniteltiin uudelleen, osa alkuperäisistä runkokiinnityksistä käytettiin hyväksi
 • julkisivun lämmöneristys uusittiin kokonaan
 • projektia varten laadittiin luonnonkiven laadunvarmistusohjelma
 • julkisivun uusitun kivipinnan laajuus oli noin 7000 m2